Штипка
Забавен портал...

Социјализација, физички активности и медицински услуги, „Феникс“ организира дневен престој за…

Сите повозрасни лица кои имаат потреба од дневен престој или пак потреба од социјализација, дружење, исполнет ден, психотерапија, на оние кои им фалат…